برترین سورس های ویژال بیسیک 6
آموزشی و همه چی
31 خرداد 1389برچسب:, :: 8:35 بعد از ظهر :: نويسنده : حسام بخشعلی زاده

جستوجوی یک فایل

برای این کار به روش زیر عمل کنید

Public  Declare  Function  SearchTreeForFile  Lib  "imagehlp"  (ByVal  RootPath  As  String,  ByVal
InputPathName As String, ByVal OutputPathBuffer As String) As Long
Public Const MAX_PATH = 260

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Private Sub Form_Load()
     Dim TempStr As String
     Dim Result As Long
     TempStr = String(MAX_PATH, 0)
     Result = SearchTreeForFile("C:\", "Ali.txt", TempStr)
     If  Result <> 0 Then
          MsgBox "Located file at " + Left$(TempStr, InStr(1, TempStr, Chr$(0)) – 1)
     Else
           MsgBox " File not found "
     End If
End Sub

موفق باشید....

صفحه قبل 1 صفحه بعد
موضوعات
پيوندها


ورود اعضا:

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 23
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 64
بازدید ماه : 100
بازدید کل : 224494
تعداد مطالب : 86
تعداد نظرات : 43
تعداد آنلاین : 1